รู้จัก Data Center และ DR Site หรือยัง ?

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT (Information Technology) มีบทบาทต่อองค์กรต่างๆแทบทุกองค์กร เปรียบเสมือนหัวใจหลักขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปข้างหน้า และบ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินคำว่า Data Center และคำว่า DR Site อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เป็นต้นแล้ว Data Center และ DR Site คืออะไร ?

Data Center คือศูนย์ข้อมูล ในที่นี้หมายถึงศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางที่ทำหน้าที่ให้บริการสนับสนุนโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ เครือข่าย ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สนับสนุนต่างๆ

DR Site หรือ Disaster Recovery Site คือศูนย์กู้คืนระบบจากความเสียหายทางภัยพิบัติ หมายถึงศูนย์ที่ทำหน้าที่สำรองและกู้คืนข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและเหตุการณ์ไม่คาดคิดจากภัยพิบัติต่างๆ พูดง่ายๆก็คือ ศูนย์ข้อมูลสำรอง หรือ ไซต์สำรองนั่นเอง

ตัวอย่างบริการ Data Center และ DR Site
ปกติแล้วแต่ละหน่วยงานมักจะมี Data Center ประจำอยู่ที่หน่วยงานของตนเองหรือเช่าบริการจากผู้ให้บริการ (Service Provider) ส่วน DR Site บางหน่วยงานอาจจะมีหรือไม่มี หรือบางที่ก็อยู่ในขั้นเตรียมจัดหา DR Site ยกตัวอย่างบริการ Data Center และ DR Site ของผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงในประเทศอย่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

1.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) มีห้อง Data Center อยู่ที่เขตบางรัก กรุงเทพ และ DR Site อยู่ที่จังหวัดนนทบุรี

2.การให้บริการในส่วนของ Data Center ประกอบด้วย
- City Data Center Co-location คือบริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ ณ ศูนย์ City Data Center ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการลูกค้า กสท 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต สำหรับผู้ใช้บริการในบริเวณใกล้เคียงที่ต้องการดูแลระบบอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเอง พร้อมการเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายความเร็วสูง ระบบไฟฟ้าสำรองที่น่าเชื่อถือ การบริหารจัดการความปลอดภัยทางกายภาพ ประกอบด้วย Close Circuit TV (CCTV), Card Reader Access Control, Very Early Smoke Detector Apparatus (VESDA) สายดับเพลิง และระบบทำความเย็นแบบ Preccision ซึ่งสามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ โดยมีชนิดพื้นที่ให้บริการตั้งแต่ขนาด 1 U จนถึง 36 U Rack
- Server Co-location คือบริการพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ ณ ศูนย์ Internet Data Center อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก บริหารงานโดย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัท อาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งของระบบ International Internet Gateway (IIG) และ National Internet Exchange (NIX) ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามศูนย์กลางของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของประเทศมายาวนานกว่า 15 ปี Internet Data Center เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเโครงข่ายความเร็วสูง ระบบไฟฟ้าสำรองที่มีเสถียรภาพสูงการบริหารจัดการความปลอดภัยทางกายภาพ โดยมีชนิดพื้นที่ให้บริการตั้งแต่ขนาด 1 U จนถึง 42 U Rack
- Dedicated Web Server คือบริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการ หรือเช่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ณ ศูนย์ Internet Data Center อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก พร้อมการดูแลครบวงจร โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลเซิร์ฟเวอร์มากกว่า 100 เครื่อง บริการเช่น Bundled software, Firewall protection, Daily backup ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และเวลาในการดูแลระบบด้วยตัวเอง
- Virtual Private Server (VPS) คือบริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน เป็นการให้บริการที่ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้โดยเสมือนมีเครื่องเป็นของตนเอง สามารถจัดการและดำเนินการได้ตามความต้องการ โดยหลักการจำลอง Virtual Server ขึ้นหลายๆเครื่องบนฮาร์ดแวร์เดียวกัน และผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนของตัวเองได้ โดยผ่านโปรแกรม Remote Desktop หรือ Secure Shell เข้าไปจัดการข้อมูลและโปรแกรมของตัวเองได้
- Shared Web Hosting คือบริการรับฝากเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงที่จัดหาให้ ณ ศูนย์ Internet Data Center อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก พร้อมการดูแลครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัท มีซอร์ฟแวร์ที่หลากหลายบริการ ทั้งด้านระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น MySQL, Microsoft SQl, Oracle และระบบบริหารความปลอดภัย เช่น Antivirus, Intrusion Prevention System, Firewall, Backup
- e-mail Hosting คือการบริการรับฝาก e-mail และให้เช่าพื้นที่ Mail box สำหรับธุรกิจ SMEs สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่ต้องการพื้นที่ในการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว ปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลอย่างสูงสุด ด้วยระบบป้องกันประสิทธิภาพสูง พร้อมผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลระบบให้ตลอด 24 ชั่วโมง

3.การให้บริการในส่วนของ DR Site หรือ Disaster Recovery Site
เป็นการให้บริการศูนย์สำรองข้อมูลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 ระดับ
3.1) Hot Site เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถเปิดระบบสำรองใช้ได้ทันที
3.2) Warm Site เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง - 1 วัน ระบบจึงสามารถทำงานได้
3.3) Cold Site เป็นการเตรียมพื้นที่และระบบ Network เท่านั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องใช้เวลาประมาณ 2 วัน - 1 สัปดาห์ ระบบจึงสามารถใช้งานได้

นอกจากการให้บริการในส่วนของ DR Site ยังมีบริการให้เช่าสถานที่สำหรับใช้เป็นสำนักงานชั่วคราว พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแก่หน่วยงานหลักตามแผนของระบบ Disaster Recovery Plan