Belite UPS มอบเครื่องสำรองไฟให้กับโรงเรียน
บริษัท บีคอน เทคโนโลยีโซลูชั่นส์ จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องสํารองไฟยี่ห้อ "Belite" ในประเทศไทยซึ่งเกิดจากการรวมตัวกัน ของผู้เชี่ยวชาญในวงการเครื่องสํารองไฟ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ (ราษฎร์สามัคคี) ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  โดยการนำเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่น Icon ขนาด 800VA 320W เพื่อสำรองไฟให้กับ Computer
Page > 1 | 2 | 3 | 4 | 5